The House of Wellbeing

Visie, Vertrouwen, Verbinden, Verbazen, Verduurzamen, Verzilveren, Vertellen(=versterken)

de zeven V-methodiek

Gebouwd op Verbinding & Vertrouwen

Uitgaand van de filosofie van Systemisch Werk

"het systeem in acht nemend"

De methodiek

De rode draad in mijn activiteiten is verbinden.

Waarbij er altijd aandacht is voor de 7 V-methodiek

1. Het vertrekpunt ten alle tijden is uw visie

2. Vervolgens gaan we aan de slag vanuit vertrouwen

3. Stapsgewijs komt het er op neer dat je inzichtelijk dient te maken wat de doelstellingen met betrekking tot relatiemanagement zijn. verbinden

4. Dan bedenken we een concept waarmee we die verbinding willen realiseren - anders dan anders - of the beaten track. verbazen

5.We onderkennen wie de eigenaren zijn van het te doorlopen traject waardoor we eigenaarschap creëren. verduurzamen

6. We vergelijken na iedere stap in het traject de verwachte uitkomst en de gerealiseerde uitkomst. Op die manier sturen we constant bij om dichter bij het einddoel te komen. Onderweg vieren we ieder succes. verzilveren

7. Uw medewerkers en partners hebben het gevoel zich in een warm bad te laven - zij worden uw ambassadeurs en nemen elke gelegenheid de kans om over uw merk, bedrijf, initiatief te praten. vertellen = versterken